Hartstimulantia

Middelen in deze heterogene groep oefenen via verschillende aangrijpingspunten hun stimulerende werking uit. In het assortiment van Eureco Pharma:

LEVOSIMENDAN 2,5MG/ML CONC V OPL V INF AMP 5ML 1ST

Levosimendan Kalceks is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van ernstig chronisch hartfalen. Het bevat de werkzame stof levosimendan.

Levosimendan Kalceks is geïndiceerd voor de kortdurende behandeling van acuut gedecompenseerd ernstig chronisch hartfalen (ADHF) wanneer conventionele therapie ontoereikend is, en wanneer een inotrope ondersteuning zinvol wordt geacht.
Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.