Oncolytica

Middelen in de heterogene groep van oncolytica oefenen via verschillende aangrijpingspunten hun werking uit en hebben uiteenlopende indicaties. De respectieve werkingsmechanismen en effecten staan genoemd in de afzonderlijke geneesmiddelteksten. In het assortiment Oncolytica van Eureco Pharma:

Cabazitaxel 10 mg/ml | 50mg | 60mg

Cabazitaxel EVER Pharma behoort tot een groep van geneesmiddelen tegen kanker die “taxanen” worden genoemd. Cabazitaxel EVER Pharma bevat de werkzame stof cabazitaxel.

Cabazitaxel EVER Pharma in combinatie met prednison of prednisolon is bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die voorheen behandeld werden op basis van een docetaxel-behandelingsschema.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

PEMETREXED INFVLST CONC 25MG/ML FL 4ML | 20ML | 40 ML

Pemetrexed EVER Pharma is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker. Pemetrexed EVER Pharma bevat de werkzame stof pemetrexed.

Pemetrexed EVER Pharma is een medicijn dat aan patiënten die nog niet eerder chemotherapie hebben gehad wordt gegeven. Het wordt gegeven in combinatie met cisplatine, een ander medicijn tegen kanker, als behandeling voor kwaadaardig mesothelioom van het borstvlies. Pemetrexed EVER Pharma wordt ook in combinatie met cisplatine gegeven bij de eerste behandeling van patiënten met een gevorderd stadium van longkanker. Voor mensen die longkanker in een vergevorderd stadium hebben, kan Pemetrexed EVER Pharma worden voorgeschreven wanneer de ziekte gereageerd heeft op behandeling of wanneer de ziekte grotendeels onveranderd blijft na een eerste chemotherapie. Pemetrexed EVER Pharma is tevens een behandeling voor patiënten met gevorderd stadium van longkanker, bij wie de ziekte zich verder ontwikkeld heeft nadat een andere eerste chemotherapie is gebruikt.
Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Lenalidomide 2,5mg | 5mg| 7,5mg | 10mg | 15mg | 20mg | 25mg

Lenalidomide Grindeks behoort tot een groep geneesmiddelen die van invloed zijn op hoe uw afweersysteem werkt. Lenalidomide Grindeks bevat de werkzame stof lenalidomide.

Lenalidomide Grindeks werkt door het afweersysteem van het lichaam te beïnvloeden en de kanker rechtstreeks aan te vallen. Het werkt op een aantal verschillende manieren:

  • door het stoppen van de ontwikkeling van kankercellen,
  • door het stoppen van de groei van bloedvaten in de kanker,
  • door het stimuleren van een deel van het afweersysteem om de kankercellen aan te vallen.