Oncolytica

Middelen in de heterogene groep van oncolytica oefenen via verschillende aangrijpingspunten hun werking uit en hebben uiteenlopende indicaties. De respectieve werkingsmechanismen en effecten staan genoemd in de afzonderlijke geneesmiddelteksten. In het assortiment Oncolytica van Eureco Pharma:

Cabazitaxel 10 mg/ml | 50mg | 60mg

Cabazitaxel EVER Pharma in combinatie met prednison of prednisolon is bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die voorheen behandeld werden op basis van een docetaxel-behandelingsschema.
Cabazitaxel is een oncolyticum dat de aanmaak van microtubuli vanuit tubulinedimeren bevordert en de microtubuli stabiliseert door depolymerisatie te verhinderen. Deze stabiliteit resulteert in remming van de reorganisatie van het microtubuli-netwerk, dat essentieel is voor de celdeling.

Werkingsmechanisme: Cabazitaxel is een antineoplastische stof die het microtubuli-netwerk in de cellen verstoort. Cabazitaxel bindt zich aan tubuline en bevordert de aanmaak van microtubuli uit tubuline en remt
tegelijkertijd hun afbraak. Dit leidt tot een stabilisatie van de microtubuli, wat leidt tot de remming van de cellulaire functies tijdens de mitose en de interfase.”

Pemetrexed EVER Pharma

Pemetrexed is een ‘multi-targeted’ antifolaat tegen kanker dat zijn werking uitoefent door cruciale
folaat-afhankelijke metabole processen die essentieel zijn voor de celdeling, te verstoren.

Pemetrexed EVER Pharma is een medicijn dat aan patiënten die nog niet eerder chemotherapie hebben
gehad wordt gegeven. Het wordt gegeven in combinatie met cisplatine, een ander medicijn tegen
kanker, als behandeling voor kwaadaardig mesothelioom van het borstvlies.
Pemetrexed EVER Pharma wordt ook in combinatie met cisplatine gegeven bij de eerste behandeling
van patiënten met een gevorderd stadium van longkanker

In vitro onderzoeken hebben aangetoond dat pemetrexed zich gedraagt als een multitargeted antifolaat
door remming van thymidylaatsynthase (TS), dihydrofolaatreductase (DHFR) en glycinamideribonucleotide-formyltransferase (GARFT), die folaatafhankelijke sleutelenzymen zijn voor de denovo biosynthese van thymidine en purinenucleotiden. Pemetrexed wordt in de cellen gebracht door zowel de gereduceerde ‘folate carrier’ als folaatbindende eiwittransportsystemen in het membraan.
Eenmaal in de cel wordt pemetrexed snel en efficiënt omgezet in polyglutamaatvormen door het enzym folylpolyglutamaat-synthetase. De polyglutamaatvormen worden bewaard in cellen en zijn nog sterkere remmers van TS en GARFT. Polyglutamatie is een tijd- en concentratieafhankelijk proces dat plaatsvindt in tumorcellen en, in mindere mate, in normale weefsels. Gepolyglutameerde metabolieten hebben een langere intracellulaire halfwaardetijd, wat resulteert in een verlengde werking van de werkzame stof in maligne cellen.